Een TO-TAALbeleid voor meertalige jongeren op de secundaire school.

Datum/uur
  • woensdag 17 november 2021 van 09 uur tot 12 uur
Doelgroepen
  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

40 €

Lieve Lenaerts

INHOUD?

Vorming rond de aandachtspunten voor vervolgscholen in het omgaan met ex-OKAN-jongeren.

Ex-OKAN’ers op school, in de klas…hoe gaan we hier een succes van maken? Wat zijn de krachtlijnen van een stevig, fundamenteel beleid? Waar zetten we op in, op school, in de klas? Hoe maken we van drempels hefbomen om de slaagkansen van deze leerlingen te vergroten?

Een korte, krachtige workshop met oefeningen, inzichten, vele tips en tools.

We zetten een TO-Taalplaatje neer van deze leerlingen, vormen een To-Taalvisie en geven inzichten mee om op school ook echt en met daadkracht aan de slag te gaan.

Vele tools worden aangereikt om mee aan de slag te gaan.

DOOR WIE?

Lieve Lenaerts, coördinator DoorElkaar Hivset Campus, een centrum dat expertise heeft in het omgaan en begeleiden van ex- OKAN-leerlingen. Lieve was zelf ruim 10 jaar lang betrokken bij de afdeling OKAN Hivset en nadien bij het begeleiden van ex-OKAN-leerlingen op haar school. Ze geeft vele vormingen omtrent dit thema en andere thema’s in verband met interculturaliteit en diversiteit op school. Ze is ook auteur van twee boeken en diverse artikels of documenten :

- Geen pANiek, snel op weg met anderstalige nieuwkomers op school, Garant 2014.

- Project S, relationele en seksuele vorming voor minderjarige, anderstalige nieuwkomers, Garant 2012

- Een Routeplan voor AN leerlingen

- Diverse artikels, tools en spellen … zie website : www.doorelkaar.be

VOOR WIE?

Voor directies, leerlingbegeleiders, pedagogisch begeleiders, (toekomstige) leraren, coördinatoren van het secundair onderwijs

 

EXTRA?

Deze sessie zal plaatsvinden via Zoom en wordt niet opgenomen.

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de eerste sessie, bij ontvangst van onze factuur. Je betaalt na de eerste sessie, bij ontvangst van onze factuur.  Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.