Frans+ex-OKAN=défi!

Begeleiding, ondersteuning en integratie van de ex-OKAN-leerling in de lessen Frans

Datum/uur
  • dinsdag 30 mei 2023 van 09 uur tot 16 uur
Status
Volzet
Datum/uur
  • maandag 11 september 2023 van 09 uur tot 16 uur
Status
Volzet
Datum/uur
  • maandag 13 november 2023 van 09 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Secundair onderwijs

  • Lerarenopleiding

  • Leerkrachten

Prijs

100€

Joëlle Verelst

INHOUD?

Tijdens deze nascholing, gebaseerd op de resultaten van het praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!, gaan we aan de slag met het ontwikkelde pedagogisch-didactisch plan (website) ter begeleiding, ondersteuning en integratie van de (taalzwakke en /of) ex-OKAN-leerling in de reguliere lessen Frans.

We stellen de website voor die het eindresultaat is van ons onderzoek Frans+ex-OKAN=défi!. Die probeert een antwoord te bieden op volgende vragen:

·        Wat kunnen derden buiten de school? (maatschappelijke ondersteuning)

·        Wat kan de school? (visie op meertaligheid, wettelijk kader)

·        Wie is de ex-OKAN-leerling? (beginsituatie in kaart)

·        Wat kan de ex-OKAN-leerling? (strategieën, de basis van ons onderzoek)

·        Wat kan ik (als leerkracht Frans) met de ex-OKAN-leerling? (concreet lesmateriaal voor de lessen Frans)

Een deel van ons materiaal is vrij toegankelijk en kan online bekeken worden. Wie de sessie volgt, krijgt meteen toegang tot het volledige pakket aan ontwikkeld materiaal:

·        Fiches om de binnenklasdifferentiatie te bevorderen

·        Uitgewerkte lesvoorbereidingen Frans, gebaseerd op de fiches

·        Een basismethode Frans A1+ (leerling- en leerkrachtenversie)

Tijdens de sessie werpen we een blik op het wettelijk kader, hebben we het over een hedendaagse visie op meertaligheid en geven we jullie concrete suggesties om de beginsituatie van de leerlingen in kaart te brengen. Daarnaast gidsen we jullie doorheen het materiaal en geven we jullie concrete tips om ermee op school aan de slag te gaan, m.a.w. om jullie startklaar te maken.

VOOR WIE?

Alle leerkrachten Frans/vakgroepen Frans (D en D/A-finaliteit) die in hun lessen geconfronteerd worden met ex-OKAN (en/of taalzwakke) leerlingen.

Leerkrachten die Frans geven in de schakelklas of in OKAN.

DOOR WIE?

Joëlle Verelst is docent Frans en onderzoeker binnen de lerarenopleiding secundair onderwijs (EBASO) van de Karel de Grote Hogeschool. Haar expertise situeert zich vooral binnen het domein vreemdetalendidactiek, de integratie van ex-OKAN-leerlingen in het regulier (talen)onderwijs en het ontwikkelen van didactisch materiaal.  Eerder was ze leerkracht Frans in het secundair onderwijs in de Antwerpse grootstedelijke context en docent Spaans in het volwassenenonderwijs.

 

 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze vorming kost 100€. Onze factuur krijg je na de vorming. Indien er een bestelbonnummer op de factuur moet komen kun je dit mailen naar: docatlas@provincieantwerpen.be.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 14 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.