Inzetten op diversiteit en inclusie in de kleuterklas

Van huidskleurenpotloden, poppen en prentenboeken tot het voeren van ‘moeilijke gesprekken’ met jonge kinderen

Datum/uur
  • dinsdag 25 april 2023 van 09 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

85€ (inclusief broodjeslunch)

Eva Dierickx

INHOUD?

‘Is Turks mijn kleur?’, ‘Poppen zijn niet voor jongens’, ‘Juf, waarom is dat meisje zo vuil?’, ‘‘jij mag hier niet spelen, jij bent een meisje’ … 

Als kinderen dergelijke uitspraken doen, zijn we geneigd ze af te wimpelen, de schuld bij de ouders te leggen  of algemeen af te keuren (‘dat mag je niet zeggen, dat is niet lief’). We veronderstellen dat kinderen opgroeien tot onbevooroordeelde volwassenen met een gezond zelfbeeld als we niet praten over onderlinge verschillen zoals gender en huidskleur. In tegenstelling tot wat we veronderstellen zijn jonge kinderen niet helemaal onbevooroordeeld. De kleuterjaren zijn daarbij dé vormende jaren voor identiteitsontwikkeling en ontwikkeling van het zelfbeeld.

In deze vorming staan we eerst stil bij de ontwikkeling van vooroordelen en zelfbeeld bij kinderen. Wanneer ontwikkelen die ideeën zich, en hoe komt dit? We doen dit aan de hand van een speelse quiz, waarbij voorbeelden uit de praktijk en onderzoek elkaar afwisselen en versterken.

Hierna kijken we kritisch naar onze eigen klaspraktijk: welke stereotypes sluipen in het spel en materiaal van élke leerkracht? We screenen daarbij onze leermaterialen en hoeken op genderbias, we selecteren en analyseren prentenboeken en gaan op basis daarvan met elkaar in gesprek. We oefenen ook gespreksvaardigheden: Hoe reageer je op onverwachtse uitspraken zoals in de inleiding, wat zijn gevaren en waar kan jij nog meer klemtoon op leggen? Doorheen de hele workshop is er ruimte voor interactie, snuisteren in materialen uit de bibliotheek en het delen van eigen ervaringen.

VOOR WIE?

leerkrachten kleuteronderwijs, directie, zorgleerkrachten, pedagogisch begeleiders, …

DOOR WIE?

Eva Dierickx is zowel kleuterleerkracht als onderwijskundige. Na enkele jaren in de kleuterklas geeft ze nu les in de lerarenopleiding kleuteronderwijs aan de AP-hogeschool. Daarnaast blogt ze geregeld op kleutergewijs.be. Artikels van haar hand over de kleuterklas verschenen eerder onder meer De wereld van Het Jonge Kind en Zorgbreed.

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 85 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.