Kleuters volledig in beeld. De taalscreening als onderdeel van een brede beeldvorming. *

* aangepaste titel: Kleuters volledig in beeld: KOALA als onderdeel van een brede beeldvorming.

 

Hoe krijg je een breed beeld van de taalvaardigheid van je kleuters? Hoe speelt de nieuwe taalscreening daarin een rol? En hoe neem je die taalscreening precies af?

Datum/uur
  • donderdag 28 oktober 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Inschrijvingen afgesloten
Uiterste inschrijfdatum
dinsdag 19 oktober 2021
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Kleuteronderwijs

  • BuO Leerzorg

Prijs

50€

Als kleuterleraar observeer je je kleuters dag in dag uit. Je weet wat ze leuk vinden en wat nog moeilijk is, en je speelt daar met je onderwijs op in. De taalscreening wil het beeld dat kleuterleraren zich vormen van hun kleuters aanvullen en objectiveren, zodat je als leraar nog sterker kan inspelen op talige noden van kleuters.

In deze vormingssessie staan we stil bij het belang van breed kijken naar kleuters, we geven ideeën en tips om dat te doen en we denken samen na over de rol van de taalscreening in de brede beeldvorming van kleuters. We zoomen daarbij specifiek in op hoe en wanneer de taalscreening afgenomen moet worden. We staan dan niet alleen stil bij de afnamemodaliteiten, maar denken samen na over hoe de afname praktisch georganiseerd kan worden op de eigen school.

DocAtlas zorgt voor een selectielijst met allerhande leermiddelen die aansluiten bij de vorming.

Voor wie?

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het kleuteronderwijs.

Extra informatie?

De vorming is online. De inschrijvingslink krijg je telkens ten laatste 1 dag voor de vorming.