Metrotaal, op naar een open talenbeleid op school

Datum/uur
  • woensdag 26 januari 2022 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Lager onderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

50 €

INHOUD?

Gebruik de site metrotaal, mind the gap om met jouw schoolteam te werken aan actueel en performant talenbeleid.

Het talenpalet in de school wordt steeds rijker. Dat stelt de leerkrachten voor een uitdaging. m.n. Hoe geven we onze leerlingen een sterke talige basis? Wat is er nodig om het Nederlands als schooltaal goed te ontwikkelen? En hoe benutten we de verschillende thuistalen in dit proces?

Die weg naar een effectief en open talenbeleid is noch eenduidig noch eenvoudig. Er is geen vaste route om de weg van punt A naar punt B uit te stippelen. Zo’n route uitstippelen doe je samen, stapsgewijs én doordacht. Met de website Metrotaal – Mind the Gap (www.metrotaal.be) hebben we de ambitie om jouw routeplanner te zijn. Geen boek vol met geijkte wegen, maar wel een site die een pakket inspirerende voorbeelden, onderbouwde inzichten en sterke principes bevat. Zo geraak je vroeg of laat met je team op jullie bestemming.

DOOR WIE?

Koen Mattheeuws is trainer/coach sinds 1999 en ondersteunt nu scholen vanuit het Steunpunt Diversiteit en leren (UGent). Hij focust zich de laatste jaren op meertaligheid, evaluatiebeleid, inclusie, brede school en overgangsmomenten in het onderwijs. Als coach begeleidt hij steden  en gemeenten, schoolteams, directieleden. 

VOOR WIE?

Pedagogisch begeleiders, directies, zorgcoördinatoren, taaltrekkers en anderen die professioneel begaan zijn met het talenbeleid van de scholen van het lager onderwijs.

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 50 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.