Samen met heel diverse ouders werken aan een rijke taalinteractie in het basisonderwijs

Datum/uur
  • donderdag 27 april 2023 van 13 uur tot 16 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

  • BuO Leerzorg

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

40€

afbeeldingen vormingen marie claude - 1

INHOUD?

De basisschool is in onze superdiverse samenleving een omgeving waarin kinderen met zeer verschillende achtergronden samenkomen. Wat is de beste manier om met de talige diversiteit in je klas om te gaan? De sociale en culturele diversiteit van de kinderen op vlak van ontluikende geletterdheid en leesgedrag kan heel verschillend zijn. Hoe kan je deze diversiteit benutten om een rijke taalontwikkeling van het Nederlands te bevorderen? Hoe betrek je ouders om samen de taalontwikkeling van hun kinderen ook thuis te ondersteunen? Je krijgt een stappenplan en tips voor de praktijk.

DOOR WIE?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 19 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

 

VOOR WIE?

(toekomstige) (kleuter)leerkrachten, zorgleerkrachten, directies, CLB-medewerkers, ondersteuners… die werkzaam zijn in het basisonderwijs

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien deze leeractiviteit als webinar zou plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

 * Aanvrager:  De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas:  In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.