Spreek- en denk-uitlokkende gesprekken voor kleuters. Taaldenkgesprekken in het KO. - online

Datum/uur
  • vrijdag 10 februari 2023 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

Prijs

40 €

Marlies Algoet

INHOUD?

Kleuters die het gewoon zijn om door te denken en om hun mening, antwoord, ideeën, gevoelens, … te verwoorden, hebben een streepje voor in hun verdere schoolcarrière. In deze sessie bekijken we welke vragen en situaties boeiend zijn en hoe je deze kunt inzetten, zodat ze daadwerkelijk taal en denken uitlokken.  We bekijken daarnaast ook het belang van en hoe je zo stelselmatig mogelijk bepaalde interactievaardigheden kunt inzetten die de kleuters in hun taal- en denkontwikkeling vooruit helpen.

Blok 1 (inleiding)

We bekijken welke krachtige interactievaardigheden er zijn die de kleuters vooruit stuwen in hun taalverwerving en waarom deze zo belangrijk zijn. (Aangezien de krachtigste interactievaardigheden voortvloeien uit het proces van natuurlijke taalverwerving, bekijken we eerst dat heel kort.)

We bestuderen welke interactievaardigheden op welke dagmomenten (bv. lesmoment, routine) en in welke lesmomenten (bv. voorlezen, WO) het krachtigst zijn.

Blok 2

We zoomen daarna in op die interactievaardigheden die gesprekken (één-op-één, in groep, klassikaal) interessant maken en vooral op die interactievaardigheden die zowel denken als spreken bevorderen.

We bekijken videofragmenten waarin deze laatste worden ingezet en voorbeelden van voorbereidingen die hierop inzetten.

In groepjes proberen de cursisten daarna enerzijds enkele activiteiten uit een thema met de interactievaardigheden  aan te vullen en anderzijds een taaldenkgesprek in dat thema voor te bereiden. We bespreken, proberen uit en delen elkaars voorbeelden.

DOELSTELLINGEN:

  • Na deze workshop zijn de cursisten op de hoogte van welke interactievaardigheden er toe doen en waarom deze en in het bijzonder deze die een taaldenkgesprek stimuleren, zo belangrijk zijn.
  • De cursisten kunnen de interactievaardigheden en een taaldenkgesprek herkennen in videomateriaal en op papier.
  • De cursisten kunnen bestaande lessen ‘pimpen’ met de interactievaardigheden en een taaldenkgesprek voorbereiden. 

DOOR WIE?

Marlies Algoet is lerarenopleider en onderzoeker Taal in de Educatieve Bachelor Kleuteronderwijs Odisee Brussel. Ze onderzoekt hoe mondelinge interactiekwaliteit in de klas de taal- en denkvaardigheid van de kinderen kan verbeteren en hoe leerkrachten het beste kunnen omgaan met (voorbereidend) technisch lezen, zonder leesplezier uit het oog te verliezen.

Verder coördineert Marlies het Postgraduaat Leescoach (Odisee Advanced Education, Brussel), is zij voorlezer bij vzw De Verhalenweverij en lezer bij Gent Leest.

Daarnaast heeft zij nog twee stokpaardjes: leerkrachten en kinderen (nog beter) leren omgaan met caleidoscopische diversiteit en kansarmoede enerzijds en het versterken van de sociaal-emotionele en probleemoplossende vaardigheden van (kansarme) kleuters via de methodiek van Het Toverbos anderzijds.

VOOR WIE?

(toekomstige) (zorg)leerkrachten uit het kleuteronderwijs

 

 

 

 

BETALING EN ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien je graag wil dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld, kan je dit nummer mailen naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming.

ANNULATIEPROCEDURE:

* Aanvrager: De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

* docAtlas: In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.