Werken aan grammatica in de OKAN-klas. Zetten wij echt de puntjes op de 'i' van grammatica?

Datum/uur
  • maandag 8 november 2021 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Leerkrachten

  • Lerarenopleiding

  • Secundair onderwijs

  • Volwasseneneducatie

  • BuO Leerzorg

Prijs

40€

Marie-Claude Gevaert

INHOUD?

Hoe kan je OKAN-leerlingen de basisregels en de zinstructuren van het Nederlands aanleren? Hoe en wanneer leg je bepaalde regels uit? Hoe hou je het beste rekening met het niveau en de  taalontwikkeling van elke leerling? Op die vragen krijg je antwoorden via tips en voorbeelden uit verschillende methoden. Om te starten gaat de voorrang naar vormen met betekenis (meervoud, ontkenning, vraag e.a.) en naar eenvoudige regels. Daarna komen complexere vormen zoals werkwoorden aan de beurt en vormen waar de logica niet zo vanzelfsprekend is zoals lidwoorden e.a.  We bekijken de voordelen van impliciete en expliciete feedback. Je ontdekt welke spelletjes en interactieve  werkvormen je het best kan inzetten. Je ervaart ook waarom het handig is om met de interferentie van de moedertaal rekening te houden.

Tijdens de workshop gaan we in groep aan de slag met een aantal oefeningen en ontdekken heel wat inspirerende materialen uit docAtlas.

DOOR WIE?

Marie-Claude Gevaert heeft een jarenlange ervaring in thema's als taal, interculturele competentie, diversiteit, transculturele psychologie, meertaligheid, geweldloze communicatie en geeft al zo'n 18 jaar vormingen aan leerkrachten en begeleiders over deze thema's... Ze tracht met haar opleidingen in groeiende verbondenheid de uitdagingen van deze diverse wereld aan te gaan.

VOOR WIE?

OKAN-leerkrachten, leerkrachten secundair onderwijs en volwassenenonderwijs, zorgleerkrachten, studenten lerarenopleiding

 

EXTRA INFORMATIE?

Deze sessie zal plaatsvinden in docAtlas Antwerpen. Op donderdag 16/11/2021 is er een digitale herneming van deze sessie. Meer informatie vind je hier.

 

 

 

 

BETALING & ANNULATIEPROCEDURE

Deze workshop kost 40 euro per persoon. Je betaalt na de vorming, bij ontvangst van onze factuur. Indien deze leeractiviteit als webinar zou plaatsvinden, blijft de deelnameprijs ongewijzigd. Wil je graag dat er een bestelbonnummer op de factuur wordt vermeld? Mail dit nummer naar docatlas@provincieantwerpen.be. Vermeld er de titel en de datum van de vorming. 

ANNULATIEPROCEDURE:

 

* Aanvrager: 

De deelnemer kan de inschrijving tot 7 dagen vóór de workshop kosteloos annuleren.

 

* docAtlas:

In geval van overmacht kan docAtlas een vorming annuleren. DocAtlas verwittigt de personen die zich inschreven dan zo snel mogelijk.