22 juni 2017

OPENBARE VERGADERING

0. Provinciale overheid

 

0/1

Jaarlijkse rapportage met betrekking tot interne controle. Algemeen kader van het interne controlesysteem. Goedkeuring. (pdf)

0/2

Rapport uitvoering budget 2016. Kennisgeving. (pdf)

1. Cultuur

 

1/1

APB Arenbergschouwburg. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

1/2

APB Museum voor Edelsmeedkunst, Juwelen en Diamant. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

1/3

APB Fotomuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

1/4

APB Modemuseum. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

1/5

APB de Warande. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

1/6

Overdracht van het vermogen en werking van de APB's Fotomuseum, Modemuseum en MEJD aan het EVAP Museumstichting SON. Goedkeuring. (pdf)

2. Ruimtelijke ordening, mobiliteit en intercommunales

 

2/1

Uitvoering RSPA : PRUP “Uitbreiding rallycross-circuit” – Arendonk – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/2

Uitvoering RSPA : PRUP “Afbakeningslijn” – Heist-op-den-Berg – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/3

Uitvoering RSPA : PRUP “Het Spek” – Heist-op-den-Berg – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/4

Uitvoering RSPA : PRUP “Kerselaarlaan” – Heist-op-den-Berg – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/5

Uitvoering RSPA : PRUP “Langveld oost” – Heist-op-den-Berg – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/6

Uitvoering RSPA : PRUP “Kleinhandelsconcentratie N10” – Heist-op-den-Berg – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/7

Uitvoering RSPA : PRUP “Averegten” – Heist-op-den-Berg – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/8

Uitvoering RSPA : PRUP “Sunparks” – Mol – definitieve vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

2/9

Budget 2017. Verdeelkrediet voor de koepelwerking van regionale erfgoedverenigingen. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

2/10

Budget 2017. Subsidiereglement lokale collectiebeherende instellingen. Abdijbibliotheek van Bornem. Aanwending van krediet en ontheffing van reglementsbepalingen. Goedkeuring. (pdf)

2/11

Erediensten. Antwerpen. Kathedrale Kerkfabriek van Onze-Lieve-Vrouw. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/12

Erediensten. Antwerpen. Russisch-orthodoxe kerkfabriek Christus' Geboorte. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/13

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Mehmet Akif. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/14

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Attaqwa. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/15

Erediensten. Antwerpen. Islamitische geloofsgemeenschap Innerlijke Vrede. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/16

Erediensten. Mol. Islamitische geloofsgemeenschap Ensar. Rekening 2016. Advies. Goedkeuring. (pdf)

2/17

Monumentenwacht Antwerpen. Jaarverslag 2016. Kennisname. (pdf)

2/18

Provinciaal Archeologisch Depot Antwerpen. Jaarverslag 2016. Kennisname. (pdf)

2/19

Fietsostrades: proces aanleg. Goedkeuring. (pdf)

2/20

F11: Fietsostrade Antwerpen-Lier – stand van zaken en unieke verantwoordingsnota. Kennisgeving. (pdf)

3. Economie, landbouw, innovatie en internationale samenwerking

 

3/1

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0500/64900000. Subsidiëring van het provinciaal economisch beleid. Aanwending van krediet. Goedkeuring. (pdf)

3/2

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0590/64900000. Subsidie aan dienstverlenende vereniging IGEMO (N)/overige economische zaken (ramingsnummer 2017002699). Goedkeuring. (pdf)

3/3

Provinciale ontwikkelingsmaatschappij. Subsidie voor expert glastuinbouw. Goedkeuring. (pdf)

3/4

APB Kamp C. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

3/5

APB Hooibeekhoeve. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

3/6

EVAP Proefbedrijf Pluimveehouderij vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

3/7

APB Havencentrum Lillo. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

4. Financiën en logistiek

 

4/1

Jaarrekening 2016 - Vaststelling. Goedkeuring. (pdf)

4/2

Meerjarenplan 2014 – 2019 (budgetjaar 2017). Evenwicht na de derde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/3

Budget 2017. Derde reeks wijzigingen. Aanpassing van de dotaties van de autonome provinciebedrijven APB Provinciaal Secretariaat voor Europese Structuurfondsen (PSES) en APB Havencentrum (HC). Goedkeuring. (pdf)

4/4

Derde reeks wijzigingen van 2017 en het meerjarenplan 2014 - 2019 (budgetjaar 2017). Departement DFIN - Technische aanpassingen. (pdf)

4/5

Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Mens, Communicatie en Organisatie. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermindering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019

Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2019 (pdf)

4/6

Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Logistiek. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Logistiek. Investeringsbudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE02 - Logistiek
II.A.1. Terreinen en gebouwen – Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/7

Derde reeks wijzigingen van 2017.
Budgetwijzing van investeringen voor het DIVA, De Nekker en dringende instandhoudingswerken. (pdf)

4/8

Derde reeks wijzigingen van 2017
Besteding resultaat 2016

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget.
Beleidsdomein Informatie- en Communicatietechnologie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017. (pdf)

4/9

Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ontwikkeling en Educatie. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Vermeerdering van transactiekrediet 2018
Vermindering van transactiekrediet 2019 (pdf)

4/10

Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 – Vrije Tijd
Rubriek II.A.1. Terreinen en gebouwen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 t.e.m. 2018 (pdf)

4/11

Derde reeks wijzigingen 2017.
Aankoop monitor en statief voor Kasteel d'Ursel - verschuiving exploitatiemiddelen naar investeringsbudget.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/12

Derde reeks wijzigingen van 2017. Aankoop grasmaaier voor Kasteel d'Ursel - verschuiving exploitatiemiddelen naar investeringsbudget.
Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget - Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Budget 2017. Schema B4. Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen
Beleidsdomein Vrije Tijd. Investeringsbudget - Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Budget 2017 - Schema B3. Investeringsenveloppe
Investeringsenveloppe IE07 - Vrije Tijd
Rubriek II.A.3. Roerende goederen - Uitgaven
Vermeerdering van verbinteniskrediet
Vermeerdering van transactiekrediet van 2017 (pdf)

4/13

Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor omgevingsberoepen en werkingssubsidies, verhoging en verlaging van ontvangsten

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermindering van transactiekrediet 2017
Vermindering van transactiekrediet 2018
Vermeerdering van transactiekrediet 2019 (pdf)

4/14

Derde reeks wijzigingen van 2017. Besteding resultaat 2016.

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Leefmilieu. Exploitatiebudget – Ontvangsten
Vermeerdering van transactiekrediet 2017
Vermeerdering van transactiekrediet 2018 t.e.m. 2019 (pdf)

4/15

Derde reeks wijzigingen van 2017.
Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit - budget voor gebiedsgericht programma Rupelstreek, verlaging van ontvangsten

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermindering van transactiekrediet 2017

Beleidsdomein Vrije Tijd. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/16

Derde reeds wijzigingen van 2017
Besteding resultaat 2016

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Exploitatiebudget – Uitgaven
Vermeerdering van transactiekrediet 2017 (pdf)

4/17

Derde reeks wijzigingen van 2017
Eenmalige verhoging dotatie APB PSES voor financiering dorpenbeleid

Budget 2017. Schema B2. Exploitatiebudget
Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid.
Exploitatiebudget – Uitgaven
Verschuiving binnen transactiekrediet 2017 (pdf)

4/18

Budget 2017. Evenwicht na de derde reeks wijzigingen. Goedkeuring. (pdf)

4/19

Gebruiksovereenkomst Bernarduscentrum - Gebruik door stad Antwerpen voor gemeenteraadszittingen gedurende de periode september 2017-2020 - Goedkeuring addenda. Goedkeuring. (pdf)

4/20

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project provinciehuis. Inrichting. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/21

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project provinciehuis. Perceel 2: ruwbouw, technieken en afwerking. Dading. Goedkeuring. (pdf)

4/22

Provinciale overheidsopdrachten. Antwerpen. Project provinciehuis. Perceel 3: buitenaanleg. Gewijzigde gunningswijze. Goedkeuring. (pdf)

4/23

Provinciale overheidsopdrachten. Bornem/Hingene. Provinciaal groendomein d'Ursel. Renovatie schildersatelier. Fase 2. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/24

Provinciale overheidsopdrachten. Geel. Hooibeekhoeve. Uitbreiding van het administratief gebouw. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/25

Provinciale overheidsopdrachten. Retie. Provinciaal groendomein Prinsenpark. Nieuw dienstencentrum. Perceel 1: bouwwerken, perceel 2: waterzuivering en perceel 3: afbraakwerken. Ontwerpen. Goedkeuring. (pdf)

4/26

Provinciale overheidsopdrachten. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Bouwen van een paarden- en schapenstal en een paardenrijpiste. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/27

Provinciale overheidsopdrachten. Turnhout. Cultuurhuis de Warande. Renovatie van de eerste podiumzaal. Toneelstoffering. Ontwerp. Goedkeuring. (pdf)

4/28

Vastgoed. Wijziging algemene aankoopvoorwaarden. Goedkeuring. (pdf)

4/29

Vastgoed. Boom. Provinciaal recreatiedomein De Schorre. Aanpassing erfpachtgrenzen Braxgata voor sporthal. Goedkeuring. (pdf)

4/30

Vastgoed. Brecht. Kleine Wehagenbeek (A.4.03.5). Erfdienstbaarheid voor de overdraai van een windturbine (nv Aspiravi). Goedkeuring. (pdf)

4/31

Vastgoed. Duffel. Arkelloop (A.6.17.11). Aanleg van een retentiebekken. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/32

Vastgoed. Geel en Mol. Fietsostrade Herentals-Balen. Deelproject Geel 10. Aankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/33

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven (fase 4). Laatste aankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/34

Vastgoed. Herselt. Provinciaal groendomein Hertberg. Aankoop weekendverblijven. Fase 5. Tweede reeks aankopen. Goedkeuring. (pdf)

4/35

Vastgoed. Kontich. PRUP Mandoersebeek. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/36

Vastgoed. Lier. Retentiebekken Lisperloop. Grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/37

Erratum. Vastgoed. Mol. Scheppelijke Nete (A.7.29.5). Aanleg van een retentiebekken (deel 2). Laatste grondaankoop. Goedkeuring. (pdf)

4/38

Vastgoed. Sint-Katelijne-Waver. Dorpsbeek (A.6.13.1). Verlenen van een erfdienstbaarheid nabij de waterloop voor de aanleg van een ruiterpad. Goedkeuring. (pdf)

4/39

Vastgoed. Stabroek. Provinciaal instituut voor technisch onderwijs. Aankoop woning Laageind 21. Goedkeuring. (pdf)

4/40

Vastgoed. Zoersel - Kasteel Hallehof - Hallehof - Erfpachtverbreking. Goedkeuring. (pdf)

5. Onderwijs en jeugd

 

5/1

APB Inovant. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

5/2

APB Provinciaal Vormingscentrum Malle. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

5/3

APB Provinciaal Onderwijs Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

5/4

Budget 2017. Subsidie flankerend onderwijsbeleid. Verdeling van krediet. Goedkeuring. (pdf)

5/5

Jeugd. Samenwerkingsovereenkomst met vzw Creatief Schrijven voor de organisatie van NAFT VOOR WOORD 2017-2018. Goedkeuring. (pdf)

6. Energie, communicatie en ICT

 

7. Recreatie, sport en toerisme

 

7/1

APB Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

7/2

APB Provinciaal Recreatiedomein De Schorre. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

7/3

APB Sport. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

7/4

APB Toerisme Provincie Antwerpen. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

7/5

EVAP Arboretum Kalmthout vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

7/6

Erratum. EVAP Provinciaal Sport- en Recreatiecentrum De Nekker vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

8. Personeel, organisatieontwikkeling en veiligheid

 

8/1

Provinciepersoneel. Aanpassing organisatiestructuur. Goedkeuring. (pdf)

8/2

APB Campus Vesta. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

9. Welzijn

 

9/1

Aanwending verdeelkrediet krediet 'sociale projecten 2017' voor innovatief project. Goedkeuring. (pdf)

9/2

Budget 2017. Herverdeling van het krediet onder 2017/64900000/21/0629: Subsidies met betrekking tot aangepast vervoer (V/R)/ Overig woonbeleid. Goedkeuring. (pdf)

9/3

Zorginnovatie. Reglement impulssubsidie voor innovatieve projecten zorginnovatie, -economie en -arbeidsmarkt. Goedkeuring. (pdf)

9/4

APB Provinciaal Documentatiecentrum Atlas. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

9/5

EVAP Provinciaal Centrum voor de opsporing van Metabole Aandoeningen vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

9/6

EVAP Gouverneur Kinsbergencentrum vzw. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

10. Europa, plattelandsbeleid en sociale economie

 

10/1

APB Provinciaal Secretariaat Europese Structuurfondsen. Jaarrapport 2016. Goedkeuring. (pdf)

10/2

VZW Rurant. Eenmalige verhoging subsidie voor financiering dorpenbeleid. Goedkeuring. (pdf)

10/3

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomeinen Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Verdeelkrediet inclusieve economie. Subsidie aan POM Antwerpen. Goedkeuring. (pdf)

10/4

Budget 2017. Exploitatiebudget - Beleidsdomein Welzijn, Economie en Plattelandsbeleid. Budgetsleutel 0550/64900000. Subsidiëring projecten in de sociale economie. Aanwending van krediet. Herziening. Goedkeuring. (pdf)

11. Milieu, natuur en Mondiaal beleid

 

11/1

Budget 2017. Machtigingskrediet 0390/64900000. Toegestane subsidies. Subsidies voor Leefmilieuprojecten. Aanwending krediet. Goedkeuring. (pdf)

11/2

APB PIH. Jaarrapport en jaarrekening 2016. Goedkeuring. (pdf)

11/3

Provinciale Initiatieven. Intercommunale Vereniging Hooge Maey. Buitengewone Algemene Vergadering van 17 juli 2017. Agenda. Goedkeuring. (pdf)

11/4 Dienst Mondiaal Beleid. Budget 2017. Artikel 160/64010126 'subsidiëring van ontwikkelingssamenwerking'. Geraamde aanwending. Goedkeuring. (pdf)

12. Waterbeleid

 

12/1

Provinciale overheidsopdrachten. Toepassing van artikel 43, §2, 11° van het provinciedecreet. Ontwerp verlegging Boomlaarloop A.8.01.1 in Lier
Bestek en keuze van de wijze van gunnen. Goedkeuring. (pdf)

13. Moties

 

14. Interpellaties

 

14/1 Interpellatie in verband met het innen van de achterstallige provinciebelastingen, ingediend door Jan Huijbrechts (Vlaams Belang). (pdf)
14/2 Interpellatie over een bouwovertreding bij een bomenkap (begin juni) op domein De Schorre door ID&T in samenwerking met de provincie, ingediend door Diederik Vandendriessche (Groen). (pdf)
14/3 Interpellatie in verband met een mooie toekomst voor de site rond het sportpaleis, ingediend door Frank Geudens (sp.a). (pdf)

15. BESLOTEN VERGADERING

 

15/1

Decretale graden. Evaluatie na proeftijd en vaste aanstelling van de financieel beheerder. Goedkeuring.

15/2

Benoeming gecoöpteerde bestuurders De Museumstichting SON. Goedkeuring.

15/3

Personeel. Overdracht contractueel personeel aan De Museumstichting SON per 1 oktober 2017. Goedkeuring.