Fietspad of rijbaan voor speedpedelec gebruiker? Provincie Antwerpen roept wegbeheerders op om speedpedelec fietser keuze te laten

publish date
07.11.2019
???module.newsItem.label.themes???

De cijfers liegen er niet om: het gebruik van speedpedelecs boomt. De verkoopcijfers verdubbelen ongeveer jaarlijks, van 2 000 in 2016 naar 5 000 in 2017 tot bijna 10 000 in 2018. Ondanks dit succes is het niet duidelijk waar de speedpedelec thuis hoort in het verkeer. De federale overheid voegde wel de categorie ‘speedpedelec’ toe aan de wegcode maar hoe gaan wegbeheerders hiermee om? Tijdens een studiedag, met medewerking van Tridée en Fietsberaad Vlaanderen, reikte de provincie Antwerpen alvast een handige tool aan om verkeersborden van de fietsinfrastructuur volgens de wegcode in orde te zetten voor de gewenste categorieën van weggebruikers.

speedpedelec

 

In de provincie Antwerpen rijden ongeveer 6 500 speedpedelecs rond. Hoewel de speedpedelec in 2016 al een plaats kreeg in de wegcode is er vandaag nood aan een algemeen aanvaarde en gedragen visie over de plaats van dit vervoermiddel bij de verschillende wegbeheerders. Niet alleen een visie maar ook de structurele vertaling in de praktijk met aangepaste verkeersborden op het terrein ontbreekt vandaag. Het is daarom dat de provincie Antwerpen een tool, een soort van fichebak, uitwerkte zodat alle wegbeheerders gemakkelijk aan de slag kunnen gaan om de fietsinfrastructuur volgens de wegcode te organiseren voor de gewenste categorie weggebruikers.

Alternatief voor wagen

Veel speedpedelec gebruikers ruilen hun wagen in voor een snelle fiets om hun traject van en naar het werk af te leggen. Uit een studie van VAB blijkt zelfs dat maar liefst 92% van de speedpedelec gebruikers voordien de wagen nam. Gemiddeld fietsen zij 28,8 kilometer over een gemiddelde reistijd van 51 minuten. Om deze afstand te overbruggen, verkiezen speedpedelec fietsers het fietspad boven de rijbaan. Uit zowel een Duits als Nederlands onderzoek blijkt dat speedpedelec gebruikers actief op zoek gaan naar minder drukke momenten voor hun woonwerkverplaatsing. De provincie Antwerpen doet dan ook een warme oproep naar alle wegbeheerders om speedpedelec fietsers zoveel mogelijk de keuze te laten waar ze mogen fietsen, zoals nu ook voorzien in de wegcode, en hen toe te laten waar mogelijk.