Eerste rapport voor provinciale droogtestrategie

publish date
15.12.2023

In 2021 lanceerde de provincie Antwerpen een droogtestrategie om actief te bouwen aan een klimaatbestendig watersysteem. Dat daar nood aan is, hebben de weersextremen de voorbije jaren nog maar eens aangetoond. Na twee jaar maakt de provincie Antwerpen nu een eerste balans op van de droogtestrategie.

Bij de droogtestrategie voegde de provincie een lijst met wel 40 acties om de veerkracht van het watersysteem te verbeteren. Zo wil ze de impact van de toenemende droogte en de hevigere neerslag beperken. Uit een eerste evaluatie blijkt dat 8 van die acties reeds werden afgerond. Een greep uit de geraliseerde acties:

  • Samen met overige waterpartners werkte de provincie een blauwdruk uit voor gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen. De lokale besturen zijn hier nu volop mee aan de slag;
  • De provincie nam een adviseur bodem en water in dienst die landbouwers zal ondersteunen bij de watertransitie van hun bedrijf;
  • Met een masterplan water voor iedere provinciale entiteit wil de provincie haar waterverbruik verduurzamen.

Ook aan de overige punten van het actieplan werken we verder. Een volledige stand van zaken lees je in de tussentijdse rapportage droogtestrategie 2023.