Werk aan de winkel voor fietsen in gemengd verkeer in Vorselaar

publish date
31.07.2020
???module.newsItem.label.themes???

De provincie Antwerpen analyseerde met haar provinciale Fietsbarometer in de gemeente Vorselaar de toestand van de bovenlokale functionele fietsroutes (BFF). Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 24,5 kilometer BFF waarvan 15,2 kilometer in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Vispluk scoort met 6,6/10 redelijk goed in de provinciale Fietsbarometer
Vispluk scoort met 6,6/10 redelijk goed in de provinciale Fietsbarometer


Bovenlokale fietspaden

De gemeente Vorselaar heeft slechts 9 kilometer fietspaden op het BFF. Met een eindscore van 5,3/10 scoort de gemeente onder het provinciale gemiddelde van 6/10. De Goorbergenlaan, in beheer van de gemeente, krijgt in zijn geheel een eindscore van 4,9/10. Het is lokaal voldoende afgescheiden van de rijweg maar het tweerichtingsfietspad is te smal, zelfs voor een éénrichtingsfietspad. Op de Poederleeseweg is het fietspad wel voldoende breed. Het ligt wel te dicht bij de rijweg en bovendien heeft het een laag trilcomfort. De provincie Antwerpen adviseert hier een splitsing in twee éénrichtingsfietspaden in asfalt met voldoende breedte en afscheiding van gemotoriseerd verkeer. Het raadt ook de heraanleg van het fietspad in de Lepelstraat aan.

De gemeente Vorselaar zette de voorbije jaren heel fel in op veilige voetpaden en trage verbindingen. Ze startten ook dossiers op om fietspaden te verbeteren maar dat zijn complexe dossiers, vaak gekoppeld aan riolering en in samenwerking met andere partners zoals het Agentschap voor Wegen & Verkeer (Vlaamse overheid). Het dossier van de Lepelstraat staat gepland voor 2023. Deze plannen zijn afgestemd op het Masterplan en de heraanleg van het Marktplein. 

Gemengd verkeer

Op het grootste deel van de bovenlokale functionele fietsroutes in Vorselaar (15,2 km) is geen fietsinfrastructuur aanwezig en fiets je in gemengd verkeer. De fietsgeschiktheid is afhankelijk van de aanwezigheid en snelheid van het gemotoriseerd verkeer en de beschikbare breedte van de weg. De eindscore in de spits ligt met 2,1/10 nog verder onder het provinciale gemiddelde van 3,9/10, dat ook al niet te bijster goed is.

Het gemengd verkeer scoort slecht en vormt het grootste deel van het BFF in Vorselaar. Een aantal van de straten in gemengd verkeer is aangelegd in klinkers, wat weinig comfort biedt. Het grote knelpunt bestaat echter uit de hogere snelheden langs o.a. Groenstraat en Moleneinde. In het dorpscentrum kan de fietsgeschiktheid verbeteren door deze autoluwer te maken. De provincie Antwerpen adviseert om dit te monitoren en waar nodig snelheidsremmende maatregelen te nemen.

De gemeente Vorselaar stond mee aan de bakermat van de mobiliteitsstudie Middenkempen, waar net die autoluwe fietsroutes zijn geboren. Ook binnen de Vervoersregio Kempen neemt Vorselaar een actieve rol op. Samen met heel wat vrijwilligers uit Vorselaar-Noord voerde de gemeente een grote cordontelling uit. Daaruit bleek inderdaad het grote aantal sluipverkeer en té snel verkeer. De gemeente bleef niet bij de pakken zitten en keurde al een dossier goed waarbij het nog dit jaar trajectcontroles installeert in die zone. Elke bestuurder die op het traject harder rijdt dan 50 km/u, krijgt meteen een boete in de bus. Dat gaat ongetwijfeld een groot effect hebben op het sluipverkeer, de snelheid en de verkeersveiligheid.

Overzichtskaartje BFF routes Vorselaar

Rol van de provincie Antwerpen

De provinciale Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de provinciale Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleinere ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie Antwerpen comfortabeler en veiliger maken.
Meer details vind je op de online Fietsbarometer op de provinciale website.