Provincie Antwerpen start met aanleg fietsostrade in Balen

publish date
17.02.2022
???module.newsItem.label.themes???

In de loop van de maand maart/april start aannemer Colas met de aanleg van de fietsweg tussen Vaarstraat en Schoor Dorp op grondgebied Balen. Hiermee realiseert de provincie Antwerpen weer een kleine vier kilometer van de fietsostrade F105 Herentals-Balen.

De werken aan de fietsostrade F105 Herentals-Balen vorderen goed. Tussen het station in Herentals en Doffen staan de plaatsing van de draadafsluiting en de verlichting op het programma voor de komende twee maanden. Het aanbrengen van de toplaag is voorzien voor maart/april wanneer de weersomstandigheden droger en warmer zijn. In de gemeente Olen kan er dan weer gestart worden met de voorbereidende werken richting Grensstraat. Vanaf de Molse Nete richting Balen startte de aannemer met het plaatsen van keermuren in de Spoorwegstraat.

In maart start ook de aanleg van de fietsweg tussen Vaarstraat in Balen en Schoor Dorp. De aannemer neemt de aanleg van de fietsweg tussen Rozenberg in Mol en de Spoorwegstraat in Balen ineens mee in dit project.

In de Spoorwegstraat startte de aannemer met het plaatsen van keermuren

Werfverkeer

De aanleg van de fietsweg tussen de Vaarstraat (Balen) en Schoor Dorp brengt mogelijk hinder met zich mee. Het vrachtverkeer, voor aan- en afvoer van grond en materiaal, maakt namelijk gebruik van de bestaande wegen.

Infomarkt

Op woensdag 23 februari 2022 organiseert de provincie Antwerpen een infomarkt in vrijetijdscentrum De Kruierie, Bevrijdingsstraat 1, in Balen. Tussen 17 en 20 uur informeert de provincie Antwerpen je doorlopend over de werken, hoe die precies zullen verlopen en geeft de juiste timing mee. Je krijgt er niet alleen concrete informatie, maar ook de kans om vragen te stellen aan de projectleiders van de provincie Antwerpen.