Twee nieuwe chemische destillatietorens in PITO ingehuldigd

publish date
16.05.2022

Op maandag 16 mei werden in het laboratorium van PITO Stabroek twee nieuwe destillatietorens ingehuldigd in aanwezigheid van Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Onderwijs en Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen. De nieuwe installaties kwamen er na een intensieve samenwerking tussen PITO, het Duitse bedrijf Pilodist en enkele onderwijsprofessionals onder leiding van Bart Roggeman, leerkracht chemie in PITO Stabroek. 

Daniëlle Segers en enkele studenten bij de chemische destillatietoren
Directeur Daniëlle Segers met enkele leerlingen van 7CPT

Afstemming op de arbeidsmarkt

Het provinciaal onderwijs werkt al jaren intensief samen met de bedrijfswereld. Als bovenlokale partner heeft de provincie een goed zicht op de regiospecifieke context en noden en dat geldt zeker voor de chemiesector in de Antwerpse haven. Door goed af te stemmen en voortdurend te innoveren biedt het provinciaal onderwijs kwalitatieve opleidingen aan die zowel aan de wensen en noden van de arbeidsmarkt tegemoet komen als aan de noden van leerlingen. 

 

Bart Roggeman geeft al 30 jaar chemie in PITO Stabroek en is de bezieler van het project: “Eigenlijk zijn we al 20 jaar naar deze destillatietorens toe aan het werken”, vertelt hij. “Onze eerste installatie werd gebouwd door de leerkrachten chemie zelf. Daarmee hadden we regelmatig problemen die eigen zijn aan het werken in een onderwijscontext; de veiligheid is natuurlijk prioritair maar ook het materiaal moet tegen een stootje kunnen. Deze nieuwe destillatietorens hebben het allemaal: de leerlingen kunnen op een veilige manier de processen leren beheersen zonder in aanraking te komen met gevaarlijke producten. Bovendien is de installatie zo opgebouwd dat een fout in één deel van het proces niet de hele keten in gevaar brengt. Er werden heel wat veiligheidsstappen ingebouwd die dat voorkomen zoals een nieuwe generatie pompen en de verwarming die zichzelf uitschakelen in gevaarlijke omstandigheden.”

Jan Remeysen van BASF bij de nieuwe chemische destillatietorens
Jan Remeysen van BASF bij de nieuwe chemische destillatietorens

Win-win situatie door samenwerking onderwijs en industrie

Niet alleen de leerlingen van PITO zullen hun vaardigheden kunnen aanscherpen met behulp van de nieuwe destillatietorens. Ook heel wat cursisten van SIRA vzw, een organisatie die werkzoekenden omschoolt naar procesoperatoren, worden opgeleid in het labo van PITO. En met succes. De afgelopen 34 jaar heeft SIRA 1258 studenten aangeworven en 81% daarvan slaagde voor de opleiding. Een groot gedeelte van deze geslaagden werkt bovendien nog steeds in de chemie. Door bij te dragen aan de realisatie van de nieuwe destillatiekolommen bevestigt de organisatie haar vertrouwen in PITO als onderwijspartner.

Ook chemiereus BASF stapte mee in het project. Jaarlijks biedt het bedrijf zo’n 200 stageplaatsen en duale werkplekken aan. Zo’n 80% van de procesoperators van het bedrijf komt daaruit voort en PITO is een van de hofleveranciers. Jan Remeysen, CEO van BASF Antwerpen, benadrukte nog het belang van een goede samenwerking tussen de bedrijfswereld, de overheid en het onderwijs: “We hebben vandaag in Vlaanderen en zeker ook bij BASF dringend nood aan goed opgeleide STEM-profielen. Het is de maatschappelijke verantwoordelijkheid van iedereen in Vlaanderen om meer jongeren te stimuleren om te kiezen voor een STEM-opleiding. En als we ze die richting uitsturen, dan moeten we ook zorgen voor moderne apparatuur en lesmateriaal en de begeleiding van gedreven en enthousiaste lesgevers. De leerlingen van het 7de jaar Chemische Procestechnieken die we vandaag in het labo van PITO aan het werk zien, staan morgen bij ons op de werkvloer. We zien bij BASF dus elke dag dat de samenwerking tussen onderwijs en industrie zijn vruchten afwerpt.”