BITS Cycle Data Academy op 19 februari 2020

Op 19 februari 2020 organiseert de provincie Antwerpen de Cycle Data Academy. De Academy kadert in het Europees project BITS. Een namiddag die in het teken staat van technologieën die fietsdata genereren, mogelijkheden van fietsdata-systemen en het belang van datagegevens voor een efficiënter fietsbeleid.

Verwacht je aan open informatiesessies en wederzijdse kennisdeling in een interactieve setting waarin we samen bekijken hoe je op verschillende manieren fietsgegevens kan verzamelen, vergelijken en delen. Ontdek hoe jij aan de slag kan gaan met het creëren van fietsdata en hoe je deze data ook voor andere doeleinden kan inzetten.

Maak kennis met de Cycle Data Hub, een kruispunt waar je fietsdata vindt en kan delen, waar fietsdata een vaste plaats krijgen binnen het geheel van mobiliteitsdata. Sprekers uit binnen- en buitenland delen hun praktijkervaringen en nuttige informatie.

Voor wie?

Iedereen die betrokken is bij fietsbeleid, fiets- of mobiliteitsdatabeheer en/of voeling heeft met fiets- en mobiliteitsdata. Voor overheid, beheerder, onderzoeker, of eenvoudig omdat je er meer over wil weten. De toegang tot dit seminarie is gratis, maar vooraf reserveren is noodzakelijk.

De Cycle Data Academy is een initiatief binnen het Europese BITS-project, medegefinan-cierd door het Interreg Noordzeeregioprogramma. Dit programma stimuleert onder meer duurzaam transport en groene mobiliteit. Het project telt tien partners, afkomstig uit diverse landen rond de Noordzee. Zij focussen onder meer op een beperking van de CO²-uitstoot door fietsgebruik bij bepaalde doelgroepen met minstens 10% te verhogen. Vlaamse partners naast de provincie Antwerpen zijn de stad Brugge en onderzoeksinstelling Vives.
 

Programma

12.00 uur Broodjeslunch
13.00 uur Welkom door gedeputeerde Luk Lemmens
13.15 uur Van data naar wijsheid: nieuwe technieken en mogelijkheden om datasets te creëren door Kevin Mayne (Cycling Industries Europe), Syb Tjepkema (Zwolle) en Kim Verbeeck (provincie Antwerpen)
14.15 uur Cycle Data Hub door Steven Soetens (provincie Antwerpen)
15.15 uur Belang van fietsdata in mobiliteitsdata door Julie Mariën (departement Mobiliteit en openbare Werken-NAP) en Pieter Morlion (More Lion)
16.15 uur Samenvatting en conclusies door Tina Caers (provincie Antwerpen)
16.30 uur Afsluitende drink

Waar:

Raadzaal van het provinciehuis, Koningin Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
Hoe je vlot met het openbaar vervoer of per fiets het provinciehuis bereikt, vind je op de website van provincie Antwerpen.
 

Inschrijven

Inschrijven voor de Cycle Data Academy kan via dit online inschrijfformulier

Logo interreg BITS