Tolhuisstraat scoort zwak volgens Fietsbarometer

publish date
10.07.2017
???module.newsItem.label.themes???

De Provinciale Fietsbarometer analyseerde in de gemeente Schelle de toestand van de bovenlokale fietsroutes. Dat zijn routes die fietsers over langere afstanden gebruiken. Concreet gaat het om 11,7 km fietspaden en 1 km routes in gemengd verkeer. Trilcomfort, breedte, schrikstrook, verkeersintensiteiten en kruisingen zijn maar enkele van de onderzochte elementen.

Globaal bekeken scoren de bovenlokale fietspaden in Schelle met 5,1 op 10 onder het provinciale gemiddelde van 6,1/10. Ze verliezen voornamelijk punten omdat de fietspaden onvoldoende breed zijn en te weinig trilcomfort bieden. 

De provincie Antwerpen raadt aan om voor (nieuwe) fietsinfrastructuur steeds asfalt in plaats van beton of klinkers te kiezen, in Schelle in het bijzonder op de fietspaden van de Koningin Fabiolalaan. Voor de Tolhuisstraat raden we vanuit de provincie Antwerpen aan om het niet-conform tweerichtingsfietspad grondig te evalueren. Hierin spelen de toegelaten snelheid en de herontwikkeling van de Electrabelsite een belangrijke rol. 

1 km van de bovenlokale fietsroutes bevindt zich in gemengd verkeer. De Provinciale Steenweg en Steenwinkelstraat scoren slechts 4/10 in de spits. De 30 km/u zone is effectief met een gunstige weginrichting. De verkeersintensiteiten, parkeeractiviteiten, mogelijke filevorming, in combinatie met een lager trilcomfort, verlagen de eindscore voor deze route. 

De provincie Antwerpen heeft de resultaten en aanbevelingen uit de Provinciale Fietsbarometer voorgelegd aan de gemeente Schelle. Zij gaan er, waar mogelijk, mee aan de slag. Zo staat de heraanleg van de Steenwinkelstraat al op het programma. 

Rol van de provincie Antwerpen

De Fietsbarometer is een beleidsinstrument dat met objectieve cijfers concrete aanbevelingen doet om het fietsbeleid van lokale besturen te verbeteren. Met de Fietsbarometer analyseert de provincie Antwerpen één voor één alle gemeenten. Ze schetst een totaalbeeld van de bovenlokale fietsroutes en doet concrete aanbevelingen om die te verbeteren. Soms gaat het over grote knelpunten waar een volledige herinrichting van de weg gewenst is. Vaak kunnen kleine ingrepen, die niet zoveel geld kosten, de fietsers heel wat meer (fiets)veiligheid en comfort bieden. De provincie Antwerpen stelt ook de expertise van haar medewerkers en subsidies uit het Fietsfonds beschikbaar. Ze wil zo de situatie voor fietsers in heel de provincie comfortabeler en veiliger maken. 

Meer info op de webpagina van de Provinciale Fietsbarometer. Wil je het gedetailleerde rapport van de Fietsbarometer in Schelle doornemen? Vraag het op bij Steunpunt Fiets via fietsen@provincieantwerpen.be.

 

Volgende