Departement Vrije Tijd

Bekijk de vacatures in het Departement Vrije Tijd.

 

Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving ondersteunt de werking van alle andere diensten in het departement Vrije Tijd en legt de brug tussen de concrete werking van de domeinen en entiteiten, en het beleid van de provincie.

Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen, de dienst die het beheer uitstippelt van deze domeinen

Provinciale Groendomeinen regio Mechelen, de dienst die deze domeinen beheert:

Provinciale Groendomeinen regio Kempen beheert:

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker

Dienst Toerisme (voorheen bekend als Toerisme Provincie Antwerpen). Dit is de centrale werking voor het beleidsdomein Toerisme, de regiowerking blijft behouden zoals in het verleden.

vzw Kempens Landschap (website van Kempens Landschap)

Het Kasteel d'Ursel in Hingene en het mooie kasteeldomein.