Departement Vrije Tijd

Dienst Vrijetijds- en Landschapsbeleving ondersteunt de werking van alle andere diensten in het departement Vrije Tijd en legt de brug tussen de concrete werking van de domeinen en entiteiten, en het beleid van de provincie.

Provinciale Groendomeinen regio Antwerpen, de dienst die het beheer uitstippelt van deze domeinen

Provinciale Groendomeinen regio Mechelen, de dienst die deze domeinen beheert:

Provinciale Groendomeinen regio Kempen beheert:

Provinciaal Recreatiedomein De Lilse Bergen

Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer

Provinciaal Recreatiedomein De Schorre

Provinciaal Sport- en Recreatiedomein De Nekker

Dienst Toerisme (voorheen bekend als Toerisme Provincie Antwerpen). Dit is de centrale werking voor het beleidsdomein Toerisme, de regiowerking blijft behouden zoals in het verleden.

vzw Kempens Landschap (website van Kempens Landschap)

Landschapspark De Merode

Cultuurhuis De Warande

Het Kasteel d'Ursel in Hingene en het mooie kasteeldomein.