Groenaanleg en –beheer 3de graad

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • werkzaamheden uitvoeren inzake onderhoud, beheer en aanleg van tuinen, parken, groene ruimtes om deze in stand te houden, te laten ontwikkelen en de aanleg ervan te realiseren volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of de opdrachtgever

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinbeheer, niveau 2 
  • Beroepskwalificatie medewerker groen- en tuinaanleg, niveau 2

Studiegebied

Land- en tuinbouw

Graad

Derde graad bso: eerste en tweede leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het eerste leerjaar van de derde graad bso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Duur

2 jaar