Zorgkundige 3de graad specialisatiejaar

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • de gezondheidstoestand van de cliënt opvolgen
  • de cliënt begeleiden bij de activiteiten van het dagelijkse leven
  • instaan voor lichaamsverzorging, comfortzorg, preventie, gezondheidsopvoeding en logistieke ondersteuning
  • de cliënt op efficiënte en kwaliteitsvolle wijze ondersteunen en verzorgen, rekening houdend met zijn/haar welzijn, de continuïteit van de zorg, tijdsbesteding, wensen, ...
  • werken in een gestructureerde equipe
  • het individuele zorgplan met zorgprioriteiten opstellen 
  • rapporteren aan de verpleegkundige

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie zorgkundige, niveau 4

Studiegebied

Personenzorg

Graad

Derde graad BSO: specialisatiejaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • houder zijn van een diploma secundair onderwijs of een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, uitgereikt in het studiegebied personenzorg of het certificaat Verzorgende uitgereikt in het stelsel van leren en werken.

Duur

1 jaar

Meer info

Meer informatie vind je op de website van avAnt Provinciaal Onderwijs.