Kinderbegeleider 3de graad specialisatiejaar

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • baby’s en peuters opvoeden, verzorgen en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving
  • schoolgaande kinderen van de basisschool buiten de schooltijd begeleiden en bijdragen aan hun algemene ontwikkeling en dit in samenwerking met ouders, collega’s en externen rekening houdend met de diversiteit in de samenleving
  • kinderen stimuleren in hun algemene ontwikkeling en zich goed laten voelen 
  • ouders ondersteunen als eerste opvoeders

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider baby’s en peuters, niveau 4 
  • Beroepskwalificatie kinderbegeleider schoolgaande kinderen, niveau 4
     

Studiegebied

Personenzorg

Graad

Derde graad BSO: specialisatiejaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft"

Duur

1 jaar