Technicus hernieuwbare energie 3de graad Se-n-Se

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • fotovoltaïsche systemen, monobloc warmtepompen, zonthermische systemen en systemen voor biomassa installeren, in dienst brengen, onderhouden en herstellen

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie technicus hernieuwbare energietechnieken, niveau 4

Studiegebied

Koeling en warmte

Graad

Derde graad TSO: Se-n-Se

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je:

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad tso, waarop deze opleiding betrekking heeft

Duur

1 jaar (2 semesters)

Meer info

Meer informatie vind je op de website van PTS Boom.