Lasser-monteerder 3de graad specialisatiejaar

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • zelf voorbereide delen samenstellen via hechtlassen
  • een metalen structuur realiseren die voldoet aan de geldende internationale normen en de constructietekening

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie lasser-monteerder, niveau 4

Studiegebied

Mechanica-elektriciteit

Graad

Derde graad BSO: specialisatiejaar

Toelatingsvoorwaarden

Om te mogen starten met deze duale opleiding, moet je: 

  • voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht 
  • voldoen aan de toelatingsvoorwaarden voor het derde leerjaar van de derde graad bso, ingericht als specialisatiejaar, waarop deze opleiding betrekking heeft

Duur

1 jaar