Magazijnmedewerker 2de graad

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

  • specifieke werkzaamheden verrichten met betrekking tot goederenbehandeling en het naleven van kwaliteitsprocedures, hygiëne- en veiligheidsvoorschriften en leveringstermijnen teneinde de ontvangst, de opslag, het voorraadbeheer, de voorbereiding van bestellingen en de verzending van goederen, producten, grondstoffen, … te garanderen.

Kwalificatie

Het standaardtraject voor de opleiding magazijnmedewerker duaal is gebaseerd op de volgende beroepskwalificatie:

  • Beroepskwalificatie magazijnmedewerker, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur.

Studiegebied

Handel, Economie en Organisatie

Graad

Tweede graad BSO: eerste en tweede leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

Ja mag pas starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent:

  • 16 jaar zijn of 
  • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. (voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het eerste leerjaar van je tweede graadsopleiding.

Als je later (bv. bij de start van het tweede leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het eerste naar het tweede leerjaar van de tweede graad.

Verder gelden dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 3 BSO niet-duaal:

  • Geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald)
  • Kom je uit het  BUSO (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
  • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een OKAN-klas, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.

Voor sommige opleidingen gelden ook bijkomende toelatingsvoorwaarden (vb. medisch geschikt zijn voor het beroep). 

Duur

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over twee jaren. Je stroomt automatisch door van 3 BSO duaal  naar 4 BSO duaal.