Medewerker Groen- en tuinbeheer 2de graad

???module.educationItem.label.themes???

In de opleiding medewerker groen- en tuinbeheer leer je de tuinaannemer/tuinaanlegger/groenbeheerder helpen en ondersteunen in zijn activiteiten bij onderhoud en beheer van tuinen, parken, groene ruimtes om deze in stand te houden, te laten ontwikkelen volgens het ontwerp en/of de wensen van de klant en/of opdrachtgever.

Kwalificatie

Het standaardtraject voor deze opleiding is gebaseerd op de Vlaamse kwalificatiestructuur. Je kan er volgende competenties mee verwerven:

  • Beroepskwalificatie medewerker ruwbouw, niveau 2 van de Vlaamse kwalificatiestructuur

Studiegebied

  • Land- en tuinbouw

Graad

  • Tweede graad BSO: eerste en tweede leerjaar

Toelatingsvoorwaarden

Je mag pas starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dat betekent:

  • 16 jaar zijn of 
  • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het SO volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn. (voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het eerste leerjaar van je tweede graadsopleiding. Als je later (bv. bij de start van het 2e leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het 1e naar het 2e leerjaar van de 2e graad.

Voorts gelden dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 3 BSO niet-duaal:

  • Geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald).
  • Kom je uit het  BUSO (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing wordt je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
  • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een OKAN-klas, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.

Voor sommige opleidingen gelden ook bijkomende toelatingsvoorwaarden (vb. medisch geschikt zijn voor het beroep). Deze staan beschreven in het standaardtraject van de opleiding. 

Duur

Deze duale graadsopleiding loopt over twee jaren. Alle leerlingen stromen automatisch door van 3 BSO duaal naar 4 BSO duaal.