Installateur elektrotechnische basiscomponenten 2de graad

???module.educationItem.label.themes???

In deze opleiding leer je:

 • leidingen en dozen monteren en plaatsen
 • draden en kabels trekken
 • elektrische basiscomponenten aansluiten in de verschillende borden

Kwalificatie

Na 3 BSO duaal stroom je automatisch door naar het tweede leerjaar van je graadsopleiding. Je behaalt:

 • een attest van regelmatige lesbijwoning

Na je tweede graadstraject (= na 4 BSO duaal) kan je de volgende studiebewijzen behalen:

 • een getuigschrift van de tweede graad van het BSO als je slaagt voor je volledige duale opleiding (= algemene + beroepsgerichte vorming).
 • een bewijs van beroepskwalificatie als je slaagt voor de beroepsgerichte vorming (maar niet voor de algemene vorming).  Als je opleiding op meer dan één beroepskwalificatie is gebaseerd, kan je verschillende bewijzen van beroepskwalificatie behalen.
 • een bewijs van deelkwalificatie als je geslaagd bent voor een deelkwalificatie. Dat is enkel het geval wanneer de beroepskwalificatie(s) is/zijn opgedeeld in kleinere deelkwalificaties. Deze hebben ook waarde op de arbeidsmarkt. 
 • een bewijs van competenties als je enkel afzonderlijke competenties hebt behaald maar ook als je, bovenop een beroepskwalificatie, nog andere bijkomende competenties bereikte.   

De klassenraad evalueert je wanneer je opleiding is afgerond. Zij beslissen wanneer je welk studiebewijs behaalt. 

Meestal is dat op het einde van het schooljaar (30 juni). In duale opleidingen kan je ook studiebewijzen behalen tijdens het schooljaar of na 30 juni op het ogenblik dat je de resterende competenties hebt verworven. 

Studiegebied

STEM, Mechanica-Elektriciteit, Bouw

Graad

2de graad

Toelatingsvoorwaarden

Specifiek voor duaal geldt dat je pas mag starten met de opleiding als je voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent:

 • 16 jaar zijn of
 • 15 jaar én de eerste twee leerjaren van het secundair onderwijs volledig gevolgd hebben. Je hoeft niet geslaagd te zijn.(voor enkele opleidingen zijn er strengere leeftijdsvoorwaarden vb. al 16 jaar zijn)

Je kan tot en met de eerste lesdag van november starten in het eerste leerjaar van je tweede graadsopleiding. Als je later (bv. bij de start van het 2e leerjaar van de tweejarige opleiding) wil instappen, heb je de toestemming van de toelatingsklassenraad nodig.

Deze duale opleiding is een graadsopleiding: je stroomt automatisch door van het eerste naar het tweede leerjaar van de tweede graad.

Verder gelden dezelfde algemene toelatingsvoorwaarden als voor 3 BSO niet-duaal:

 • Geslaagd zijn in 2A of 2B (= A- of B-attest behaald)
 • Kom je uit het  BUSO (Onderwijsvorm 1, 2, 3) dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten. In afwachting van deze beslissing word je onder ontbindende voorwaarde ingeschreven.
 • Kom je rechtstreeks uit een niet-Vlaamse school (Frans- of Duitstalige Belgische school of buitenlandse school) of uit een OKAN-klas, dan kan de toelatingsklassenraad van de school je toelaten tot deze opleiding.
 • Voor sommige opleidingen gelden ook bijkomende toelatingsvoorwaarden (vb. medisch geschikt zijn voor het beroep). 

Duur

Deze duale opleiding is een graadsopleiding en loopt over twee jaren. Je stroomt automatisch door van 3 BSO duaal naar 4 BSO duaal.