Nieuw bestuur

publish date
03.12.2018
???module.newsItem.label.themes???

Deze ochtend, 3 december, legden 36 provincieraadsleden de eed af in de raadzaal van het provinciehuis en werd de nieuwe deputatie voorgesteld. Na de officiële installatie volgde een fotomoment. Om 14 uur sprak de nieuwe deputatie de pers toe om hun nieuwe beleidsintenties voor de komende 6 jaar toe te lichten.

Groepsfoto provincieraad

Met kernwaarden als ambitieus, duurzaam, efficiënt, dienstbaar en verbindend vatten ze de nieuwe legislatuur aan. Het nieuwe bestuur zet in op een provincie Antwerpen die als performant overheidsniveau een waardevolle, ondersteunende partner zal zijn voor de lokale besturen. Als toetssteen voor alle beslissingen onderschrijft de provincie de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen voor 2030 van de Verenigde Naties. Het volledige bestuursakkoord kan je lezen op de website van provincie Antwerpen.


De samenstelling van de raad en de namen van de 36 provincieraadsleden kan je raadplegen op onze website. 18 van de 36 raadsleden zetelen voor het eerst in de provincieraad.


De vier gedeputeerden voor provincie Antwerpen zijn Luk Lemmens (N-VA), Kathleen Helsen (CD&V), Jan De Haes (N-VA) en Ludwig Caluwé (CD&V). Halverwege de legislatuurperiode verandert de samenstelling van de deputatie, want vanaf 1 januari 2022 wordt Ludwig Caluwé als gedeputeerde opgevolgd door Mireille Colson (N-VA). Je kan de bevoegdheden per gedeputeerde op de website raadplegen.
 

Volgende van de detaillijst