Belastingverhoging

De algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen wordt verhoogd met een percentage van het oorspronkelijk verschuldigde bedrag als:

  • de aangifte onjuist, onvolledig of onnauwkeurig is;
  • de dienst Fiscaliteit de aangifte na 20 april van het aanslagjaar heeft ontvangen;
  • de dienst Fiscaliteit de aangifte niet heeft ontvangen.

De belastingplichtige ontvangt dan een kennisgeving van ambtshalve inkohiering met de verhoging.

Percentages

De belastingverhoging bedraagt minimum 12 euro. Het bedrag blijft echter beperkt tot 200% van de verschuldigde belasting. 

In onderstaande tabel vind je een overzicht van de percentages:

Bij een ... overtreding

wordt een verhoging 
aangerekend van ...

eerste 

10%

tweede 

40%

derde  

70%

vierde 

100%

vijfde en volgende

200%

Herstel goede trouw

Na het aanslagjaar waarin de verhoging werd aangerekend, moet de aangifte minstens twee opeenvolgende jaren tijdig en correct gebeuren. Daarna is de goede trouw van de belastingplichtige volledig hersteld. Bij een volgende overtreding bedraagt de belastingverhoging dan opnieuw 10%.