Vrijstelling

Een aantal rechtspersonen, zoals verenigingen zonder winstoogmerk, zijn vrijgesteld van de algemene provinciebelasting op bedrijfsvestigingen. 

De bedoelde rechtspersonen zijn deze die vermeld staan in de artikelen 180 tot en met 182 van het wetboek van de inkomstenbelastingen 1992. 

De relevante wetgeving en artikels vind je in onderstaand document. 

Als er toch een aanslag wordt gevestigd, kan je een bezwaar indienen.