Aanvraag voor kleinhandelsactiviteiten

Indien de aanvraag niet enkel kleinhandelsactiviteiten bevat, maar ook andere handelingen of activiteiten zoals bijvoorbeeld stedenbouwkundige handelingen of ingedeelde activiteiten, dan dient overeenkomstig artikel 14 van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning bijkomend ook te zijn voldaan aan de criteria voor toepassing van de vereenvoudigde procedure voor deze activiteiten/handelingen.

Enkele voorbeelden van aanvragen waarvoor deputatie bevoegd is

  • functiewijziging van een serrebedrijf van klasse 1 van kweekruimte naar kweekruimte en verkoopruimte à naast aftoetsen van artikel 11,3° van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning, ook nakijken of in voorkomend geval de ingedeelde activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure + ook nakijken of de stedenbouwkundige handelingen vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure.
  • uitbreiding van een inrichting van klasse 1 voor de productie van betonelementen gelegen in industriegebied met ondermeer een verkooppunt à naast aftoetsen van artikel 11,3° van het uitvoeringsbesluit omgevingsvergunning, ook nakijken of in voorkomend geval de ingedeelde activiteiten vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure + ook nakijken of de stedenbouwkundige handelingen vallen onder het toepassingsgebied van de vereenvoudigde procedure.