Verkavelingsaanvraag

De vereenvoudigde procedure is van toepassing indien de aanvraag voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning voldoet aan al de volgende voorwaarden: 

  1. de kavels waarop de aanvraag betrekking heeft, liggen in een gebied waarvoor een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg geldt;
  2. de aanvraag is in overeenstemming met het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt a);
  3. het voor de kavels geldende plan, vermeld in punt a), bevat zowel bestemmingsvoorschriften als voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies;