Materialensessie: Inspelen op laagtaalvaardige leerlingen door middel van krachtige materialen (Antwerpen)

Leer hoe je je lessen aantrekkelijk én effectief kunt maken voor álle leerlingen.

Datum/uur
  • donderdag 14 februari 2019 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Status
Inschrijvingen afgesloten
Uiterste inschrijfdatum
donderdag 7 februari 2019
Datum/uur
  • woensdag 13 maart 2019 van 09.30 uur tot 12.30 uur
Doelgroepen
  • Kleuteronderwijs

  • Lager onderwijs

Prijs

80 euro

Hoe maak je je lessen aantrekkelijk en effectief voor álle leerlingen? Wat is het belang van betrokkenheid en motivatie voor het (taal)leren van leerlingen en hoe zet je daarop in? Hoe pas je je ondersteuning aan aan de noden van je leerlingen? Hoe zorg je ervoor dat ook die taalzwakkere leerling tot leren komt?

In deze interactieve workshop en bijbehorende terugkomsessie denken we samen na over de basisprincipes van een gedifferentieerde klaswerking. We bouwen een krachtig kader op en denken van daaruit na over de elementen die je kan bespelen om verschillen tussen leerlingen op te vangen, bv. werkvormen, instructie.... We verkennen een aantal bestaande materialen en taken die je kan gebruiken om álle leerlingen meer te betrekken binnen een rijke klascontext. Je maakt kennis met een kijkwijzer om lesmaterialen te screenen met het oog op een diverse groep en past deze toe op de materialen die voorhanden zijn in het Educatief Centrum. Daarbij krijg je de kans om materiaal uit te lenen, een concrete les uit te werken en ervaringen uit te wisselen met de andere deelnemers.

Tijdens de terugkomsessie op woensdag 13 maart wisselen we uit over de uitgewerkte lessen en de uitgeprobeerde materialen. Van daaruit denken we na over authentiek en functioneel (taal)leren en de moeilijkheidsgraad van taken. Samen met collega's van andere scholen denk je na over hoe (aanpassingen in) taken nog beter kunnen aansluiten bij het individuele leerproces van de leerlingen. 

 

Deze vorming is ontstaan uit een samenwerkingsverband tussen het CTO en docAtlas. 

Aantal deelnemers: 

minimaal 10 en maximaal 25

 

Doelgroep:

Leerkrachten, zorgleerkrachten en -coördinatoren, beleidsondersteuners, directies, pedagogisch begeleiders en andere geïnteresseerden uit het lager onderwijs

 

Bijkomende info

De vorming vindt plaats op wandelafstand van het station van Antwerpen. 

Volgende