Splitsing van een vergunning

Een splitsing van een vergunning moet je aanvragen via een aanvraag voor een omgevingsproject. Welke procedure je daarbij precies moet volgen, gewone procedure of vereenvoudigde procedure, hangt van een aantal factoren af: vraag je enkel de splitsing van de vergunning aan of wens je ook veranderingen aan te vragen; de aard en de omvang van de gewenste veranderingen bepalen of je de gewone of vereenvoudigde procedure moet volgen.

Hou er rekening mee dat door de splitsing de afstand tot de grenzen van de percelen van derden kunnen wijzigen. Hierdoor is het dan soms nodig dat je een afwijking van wettelijke bepalingen aanvraagt. Het groenscherm dat afvalverwerkers verplicht moeten aanleggen is zo’n voorbeeld.
De afwijking moet je aanvragen via een verzoek tot bijstelling van milieuvoorwaarden. Dit kan niet via de vereenvoudigde procedure, hiervoor moet je de gewone procedure volgen.

In het besluit waarin de splitsing wordt gerealiseerd, staat precies vermeld welke exploitant op welk(e) kadastra(a)l(e) perce(e)l(en) vergund is voor welke ingedeelde inrichtingen en/of activiteiten en welke voorwaarden hieraan verbonden zijn. Om dit te kunnen doen, is het belangrijk dat de aanvrager in het OMV-loket een aparte intekening per inrichting / exploitant maakt. Pas dan kent het loket meerdere inrichtingsnummers toe. In de praktijk gaan we immers van één uniek inrichtingsnummer naar meerdere inrichtingsnummers. Er komt minstens 1 nieuw uniek inrichtingsnummer bij.

Pas na de beslissing dat er kennis wordt genomen van het verzoek om een inrichting en haar bijhorende vergunning te splitsen kan je toekomstige aanvragen en meldingen apart per inrichting indienen.

De splitsing vraagt een beoordeling. Wanneer de samenhang te groot is zal de splitsing niet kunnen. Een mogelijk alternatief scenario bestaat erin om een toewijzing van verantwoordelijkheden tussen meerdere exploitanten binnen één vergunning te vragen. Dit is wel mogelijk binnen het kader van de procedure van overdracht.