Integratie MER en OVR

In het geval een  MER-ontheffing of een veilligheidsnota verplicht is, moet de goedkeuring bekomen worden voordat de omgevingsvergunningsprocedure gestart kan worden. Ook moet de aanmelding van een MER en OVR reeds gebeurd zijn bij respectievelijk het team Mer of het team Externe Veiligheid vooraleer de procedure gestart kan worden.

Termijnverlenging voor bijwerking van een MER of OVR is niet mogelijk en dit kan ook niet op vraag van de exploitant. Het is dus belangrijk dat het OVR al goed op punt staat bij de indiening van een omgevingsvergunningsaanvraag. Het is aan te raden de tekst op voorhand informeel door te spreken met het team Externe Veiligheid. Voor een complex dossier is het aangewezen om informeel met de dienst Mer de inhoud van belangrijke van delen van het MER af te stemmen.

Wanneer het MER of OVR nog te veel versies en herwerking vraagt, komt er in het korte tijdspad van de vergunningverlening mogelijk niet tijdig een goedkeuring en kan de vergunning niet verleend worden. Bij afkeuring stopt de vergunningsprocedure.
Starten met een goed dossier is een cruciale succesfactor. Dit houdt in dat ook het ontwerp-MER en ontwerp-OVR van een goede kwaliteit zijn op het moment van indiening van het dossier.