Kleinhandel

winkelwagens op een rij

Rubriek 5 van de provinciale gesloten lijst m.b.t. gebouwen of gebouwencomplexen werd vervangen door kleinhandelsactiviteiten met een netto handelsoppervlakte van meer dan 20.000 m², gelegen buiten de gemeenten Aalst, Antwerpen, Brugge, Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout.

De inhoudelijke aspecten van de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten worden in het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid geregeld.

Een omgevingsvergunning is verplicht voor een kleinhandelszaak (detailhandel) of een handelsgeheel (een complex met meerdere kleinhandelszaken) met een voor het publiek toegankelijke netto verkoopsoppervlakte van (in het totaal) meer dan 400 m². De netto handelsoppervlakte is de ruimte die bestemd is voor verkoop van goederen en die publiek toegankelijk is. Bijvoorbeeld een kassazone of inkomzone valt onder de berekening van het oppervlakte. Een magazijn valt niet onder de berekening, maar er moet een duidelijke afscheiding zijn tussen publiek toegankelijk gedeelte en het magazijn.

De omgevingsvergunning verplicht in het indienen van een geïntegreerd samengesteld dossier. Indien er onlosmakelijke stedenbouwkundige handelingen en/of ingedeelde activiteiten zijn, dan horen deze samen in 1 aanvraag.
Voorbeeld: voor een nieuw vleesverwerkend bedrijf met een verkoopspunt is het samen indienen van de aanvraag tot het bouwen, het exploiteren en de toelating tot de handelsactiviteit vereist. Dit vraagt intekening en invullen van de specifieke vragen voor de 3 delen van de aanvraag in het Vlaamse omgevingsloket.

Volgende bijlagen zijn verplicht bij aanvragen voor kleinhandelsactiviteiten:

  • addendum E1ter - mobiliteitstoets detailhandel (tenzij MOBER van toepassing)
  • addendum W1 - kleinhandelsactiviteiten (nieuw)

Het aanvragen en beoordelen van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten verloopt via de procedures opgenomen in het Omgevingsvergunningendecreet. Vanaf een netto handelsoppervlakte groter dan 1.000 m² is het advies van Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio) vereist.

Meer informatie over de provinciale visie over detailhandel kan je vinden door te klikken op deze link.