CLP in een notendop

gevaarsymbolen oud en nieuw
overzicht van de gevaarsymbolen volgens de oude regeling en de nieuwe CLP-regeling

De chemische stoffen en mengsels worden ingedeeld in gevarenklassen en -categorieën naargelang van de specifieke aard van de gevaarlijke eigenschappen en de ernst van het gevaar. Hierbij gebeurt een opdeling tussen fysische gevaren, gezondheidsgevaren en milieugevaren.

Door de verschillen tussen de beide systemen, zal er geen één-op-één omzetting mogelijk zijn. Zo introduceert de CLP-verordening nieuwe gevarenklassen en categorieën. Ook zijn de grenswaarden tussen de verschillende categorieën in de twee systemen niet altijd gelijk, bijvoorbeeld de grenswaarden voor de categorieën van acute toxiciteit in de CLP-verordening zijn niet dezelfde als die van de bestaande categorieën "giftig" en "zeer giftig”. Ook gebruikt de CLP-verordening een andere methode om mengsels in te delen.

De voorwaarden van titel II van het Vlarem kunnen hierdoor niet meer zomaar toegepast worden.

De implementatie van CLP werd opgenomen in de Vlaremtrein 2013 en is van kracht vanaf 1 juni 2015.

Nog meer informatie vind je via deze link. Met vragen over CLP kan je terecht bij jouw dossierbehandelaar. Je kan ook een mail sturen naar CLP.milieuvergunningen@lne.vlaanderen.be