Exceltool met voorbeelden

Hoe de gevaarlijke stoffen opgenomen worden in een dossier en milieuvergunning hangt af van de aard van de inrichting. Een vergunning is maatwerk. De excel-tool is voor alle inrichtingen bruikbaar, maar hoe de kolommen ingevuld worden, zal afhangen van onder meer het gamma aan producten en het al dan niet wisselend gebruik van houders.

Om exploitanten en studiebureaus te helpen bij het opstellen van een dossier voor de omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening werd een excel-tool ontwikkeld, die terug te vinden is op deze pagina van het departement Omgeving. Deze tool is vrij te gebruiken, maar is zeker niet verplicht. Voor bedrijven met een uiteenlopend gamma aan gevaarlijke stoffen of talrijke houders wordt aangeraden de excel-tool te gebruiken.

In de tabel kan je op een eenvoudige manier zowel de huidige toepasselijke rubriek(en) als de van toepassing zijnde gevarenpictogrammen volgens CLP aanduiden. De tabel rekent zelf de totalen uit en geeft de nieuwe toepasselijke subrubrieken aan.

Voorbeeld: bedrijf met vaste houders zonder wisselend gebruik

In de bijlage hieronder vind je een voorbeeld terug van een bedrijf met vaste houders, waarbij de houders steeds gebruikt worden voor één enkele stof. We tonen je op welke manier je een stof kan aanduiden die in meerdere tanks voorkomt.

Voorbeeld: een tankstation

Een tankstation is heden vergund voor volgende activiteien:

 • opslag van 60.000 liter benzine in 3 ondergrondse houders van resp. 2x 10.000 liter en 1x 40.000 liter (17.3.4.2.a.3);
 • opslag van 80.000 liter diesel in 2 ondergrondse houders van elk 40.000 liter (17.3.6.2.a);
 • 4 brandstofverdeelinstallaties met in totaal 16 verdeelslangen (17.3.9.3);

Bij de eerstvolgende milieuvergunningsaanvraag waarbij er iets wijzigt aan de gevaarlijke stoffen (of aan de brandstofverdeelinstallaties!), worden alle rubrieken omgezet.

De aanvraag kan er dan als volgt uitzien:

 • uitbreiding met een tank voor de opslag van 20.000 liter diesel en de omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening zodat op de inrichting volgende gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
  • opslag van 60 ton benzine in 3 ondergrondse houders van resp. 2x 10.000 liter en 1x 40.000 liter (17.3.2.2.3);
  • opslag van 100 ton diesel in 3 ondergrondse houders van resp. 1x 20.000 liter en 2x 40.000 liter (17.3.2.1.1.2);
 • herrubricering van 4 brandstofverdeelinstallaties met in totaal 16 verdeelslangen (6.5.3)

Aangezien er slechts weinig tanks en slechts twee gevaarlijke stoffen opgeslagen worden op de inrichting, heeft het gebruik van de excel-tool geen meerwaarde. Via de omschrijving kan duidelijk gemaakt worden dat de omzetting naar CLP gevraagd wordt.

Voorbeeld: een veehouderij

Een veehouderij is momenteel vergund voor onder meer het volgende:

 • opslag van 20.000 liter mazout in 2 bovengrondse tanks van elk 10.000 liter (17.3.6.1.a);
 • opslag van 3.000 liter/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);

De exploitant vraagt nu de uitbreiding met een opslagtank voor 5.000 liter mazout in een bovengrondse tank.
De opslag van gevaarlijke stoffen kan als volgt aangevraagd worden:

 • uitbreiding met een opslagtank voor 5 ton mazout en de omzetting naar de indeling volgens de CLP-verordening waardoor volgende gevaarlijke stoffen aanwezig zijn:
  • opslag van 25 ton mazout in 3 bovengrondse tanks van resp. 1x 5.000 liter en 2x 10.000 liter (17.3.2.1.1.2);
  • opslag van 3.000 liter/kg diverse gevaarlijke producten in kleine verpakkingen (17.4);
 • herrubricering van de brandstofverdeelinstallatie met 1 verdeelslang (6.5.1);

Voorbeeld: een labo met heel wat kleine verpakkingen

Als de gevaarlijke producten, horende bij bijvoorbeeld een labo, in het verleden enkel vergund werden onder rubriek 17.4, wijzigt er niets door de invoering van CLP. Onder rubriek 17.4 is nog steeds de mogelijkheid voorzien om maximum 5.000 liter/kg gevaarlijke vloeistoffen en/of vaste stoffen in kleine verpakkingen in te delen zonder onderverdeling per gevaarskenmerk.

In dit geval moet er dus geen omzetting naar de CLP-verordening gebeuren.

Nieuw is wel dat de ondergrens van 25 liter/kg van de kleinverpakkingen opgetrokken is naar 30 liter/kg.